top of page

איך לקבל החזר כספי על מעונות לילדים?

הורים לילדים עד גיל 3 מקבלים מהמדינה החזר כספי על שכר הלימוד במעונות, בהתאם לדרגת הזכאות של ההורים.

דרגת הזכאות נקבעת בהתאם לנתוני ההורים ולמסמכים שצורפו לבקשה. ניתן להגיש בקשה גם עם חלק מהמסמכים ולהשלימם בהמשך. קישור לבדיקת גובה הזכאות להחזר שמגיע לך.

את הבקשה יש להגיש עד ליום 30/11/22. קישור להגשת בקשה דיגיטלית.Comments


bottom of page