Small Green Plants

מה החיים הפיננסיים שאני רוצה?

כשאני מרגישה שאני לא מגיעה למקום הפיננסי שאני רוצה, בדרך כלל הסיבה המרכזית היא שאין לי תמונה ברורה ומוגדרת לגבי מה אני רוצה. כשאני מתהלכת בעולם מבלי לקבל החלטה לאן בדיוק אני הולכת, הרי שלעולם לא אגיע.  

חזון  כלכלי הוא אחד הכלים המשמעותיים והחזקים ביותר העומדים לרשותנו על מנת ליצור את מציאות חיינו. זוהי תמונת העתיד המיטבית, "הלמה" שמייצר מוטיבציה והתקדמות.

חזון כלכלי הוא תמונה ברורה של החיים הכלכליים כפי שאני רוצה, היא מורכבת מהדברים שחשובים לי, מרגשים אותי ושאני רוצה שיהיו באורח החיים הכלכלי שלי. החזון הכלכלי נותן לי את הכיוון ומסייע לקבל החלטות נבונות מתוך מחשבה על התוצאה הסופית. בניגוד לחלום חזון הוא מציאותי ומדיד.

כעת כשיצאנו לדרך, חשוב להבין מה היעד הסופי, כשמטרת התכנון הפיננסי היא להבין מה הדרך הנכונה לעבר היעד ומהי המוטיבציה להגעה אליו.

לכל שאלה: 054-5279568