top of page

העסקת עובדים ביום הבחירות -7 דברים שכדאי לדעת

1. יום הבחירות הוא יום שבתון, כלומר, עובדים המועסקים מעל 14 ימים, נהנים מיום חופשה, מבלי שהוא ייגרע ממכסת ימי החופשה. גם עובדים שאין להם זכות בחירה זכאים, כולל בני נוער.

2. עובדים בתחום שהוגדר חיוני כמו שירותי בריאות, ביטחון, תחבורה, תקשורת, מסעדנות ועוד- אינם זכאים לשבתון. גם עובדים זרים המועסקים בסיעוד, מלונאות, הסעדה, בניין, חקלאות או תעשייה. אינם זכאים ליום שבתון.

3. יום השבתון כולל את משך זמן ההצבעה שבמהלכו פתוחות הקלפיות בין השעות 7:00 ו-22:00, בהתאם לנוהג.

4. אין חובה לסגור את העסק ביום זה, אולם לא ניתן לחייב עובד שזכאי לשבתון לעבוד. המעסיק יכול להציע לעובדים לעבוד בתגמול מיוחד.

5. עובד הזכאי ליום שבתון, מקבל שכר כפול עבור יום העבודה או שכר רגיל ובנוסף שעות חופשה, בהתאם לפסיקה.

6. עובד שעבד שעות נוספות ביום זה, יקבל תוספת שעות נוספות מעל התגמול המיוחד. החישוב נעשה בהתאם לשכר לשעה ובהתאם לסך שעות העבודה באותו יום, לכל צורות העסקה, שעתי, יומי, חודשי וכו'.

7. האחריות למתן הזכות לשבתון או לתשלום מתאים הינה של המעסיק. במקרה של הפרה ניתן להגיש תלונה נגד המעסיק ליחידת האכיפה של חוקי העבודה או להגיש תביעה כנגד המעסיק בבית הדין האזורי לעבודה.

כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או כלכלי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

bottom of page