top of page

סוגיות בהעסקת עובדים בשעת חירום

המשך הפעלת עסק

בשעת חירום לאומית הפעלת העסק תתבצע בהתאם להוראות פיקוד העורף הרלוונטיות לאזור. בכל ספק יש לפנות לפיקוד העורף לקבלת הבהרה. ככל הניתן המעסיקים מתבקשים לאפשר לעובדים לעבוד מרחוק. כאשר הוראות פיקוד העורף מונעות פעילות עסקית או מונעות הגעת עובדים יתכן ותהייה זכאות לפיצוי על נזק עקיף מקרן פיצויים ומס רכוש, בהתאם לתקנות ספציפיות למלחמה זו שיקבעו לכל אזור.

עסקים חיוניים המאושרים ע"י משרד הכלכלה, כדוגמת תשתיות, רפואה, חשמל ומזון- ממשיכים לפעול, כל העובדים מחויבים בחוק להגיע, למעט מגויסים למילואים ונשים לאחר לידה. במפעל חיוני ניתן להעסיק עובדים בלי הגבלה על שעות נוספות שבת וחג.

תשלומי שכר לעובדים-

עסק שנסגר בהוראת פיקוד העורף: המעסיק ימשיך לשלם משכורות ויקבל פיצוי בהיקף שיקבע בתקנות. עסק שנסגר שלא בהנחיית פיקוד העורף: נדרש להמשיך ולשלם שכר מלא, אין להפחית בהיקף המשרה, אין להוציא עובד לחופשה ללא תשלום ללא הסכמתו. ניתן להוציא לחופשה בתשלום על חשבון מכסת ימי החופשה הצבורים. תשלום על חשבון ימי חופשה עתידיים אפשרי בכפוף להסכמת העובד.

עסק פתוח: המשך העסקה באופן מלא, אין להפחית בהיקף המשרה. אין חובת תשלום שכר לעובד שבחר לא להגיע בתנאי שמקום העבודה עומד בהנחיות פיקוד העורף. עובד זכאי להעדר מהעבודה בתשלום לצורך השגחה על ילדו עד גיל 14 ועל ילד בעל צרכים מיוחדים עד גיל 21, בתנאי שההורה השני לא נעדר מעבודתו לאותו הצורך. ניתן לבקש מהעובד לעבוד מרחוק. עובד במצב של טראומה יצא לחופשת מחלה באישור רופא.

פיטורים-

חל איסור לפטר עובד בשל היעדרות בגלל מילוי הוראות פיקוד העורף, צו 8, מוגבלות שאיננה מאפשרת הגעה בטוחה למרחב מוגן, הורה לילד עד גיל 14. כל פיטורים אחרים בהתאם לחוק כמו ימים כתיקונם.כל האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ משפטי או כלכלי או תחליף לייעוץ משפטי וכל המידע המצוי באתר משמש כמידע כללי בלבד. אין בדברים האמורים בכדי להחליף מידע הניתן על ידי עו"ד, ועל הקורא לפנות ולהתייעץ עם עו"ד העוסק בתחום בטרם נקיטת כל פעולה משפטית כזו או אחרת. כל המסתמך על האמור לעיל בכל דרך שהיא, עושה זאת על אחריותו בלבד והאחריות לכל תוצאה ישירה או עקיפה, בשל הסתמכות על האמור, תחול על המשתמש בלבד.

bottom of page