top of page

ייפוי כוח מתמשך- מה זה? למה צריך את זה?

לא נעים לדבר על זה, אבל כל אדם, בכל גיל, בכל רגע, יכול להפוך עקב מחלה או תאונה לסיעודי. לאבד את היכולת לקבל החלטות על גופו, ענייניו האישיים וכספו.

רפואי: החלטות על סוגי טיפול, בחירת רופאים ומטפלים, טיפול ביתי או מוסדי וכדומה.

אישי: החלטות על מקום המגורים, תעסוקה, פעילויות פנאי וכדומה.

רכוש: טיפול בכספים, בקצבאות, בקופות הגמל, בהשקעות, בנכסי נדל"ן ועוד.

במקרה ואני הופכת לסעודית ימונה לי על ידי בית המשפט אפוטרופוס, לא תהיה לי יכולת להביע דעה ולהחליט מי זה יהיה ומה אני רוצה שיקרה, מה חשוב עבורי ומהן הבחירות שלי. הפתרון הוא באמצעות מסמך משפטי בשם ייפוי כוח מתמשך, באמצעותו אני קובעת מי ינהל את ענייני בעתיד ומה יהיו סמכויותיו. ייפוי הכוח נכנס לתוקף רק במקרה בו אינני מסוגלת להבין ולקבל החלטות.

מיופה כוח האחראי על הרכוש, מקבל אחריות על ניהול חשבונות הבנק, חשבונות ההשקעות, דירת מגורים, השקעות נדל"ן אחרות וההתנהלות העסקית. ובאפשרותי גם לתת באמצעות המסמך הוראות כיצד לנהוג ברכוש שלי והגבלות למכירה או קנייה של נכסים.

ניתן לשלב במסגרת ייפוי הכוח, חובת התייעצות עם מתכנן פיננסי, שילווה את מיופה הכוח בניהול חכם של הכספים בהתאם למטרות ולצרכים שהוגדרו.

את ייפוי הכוח המתמשך מכין עורך דין שמתמחה בכך ועבר הסמכה מתאימה.

Comments


bottom of page